V.A. 「Paradise Honolulu: Japanese Music Of Hawaii」

V.A. 「Paradise Honolulu: Japanese Music Of Hawaii」

 1.Paradaisu Honoruru - NOBUO NISHINOTO & GRACE AMEMIYA
 2.Asataro Zange - TAKASHI FUJIKAWA
 3.Aja Koshin Kyoku - NAOYUKI TAKEOKA
 4.Ikoku No Oka - HARUO AOYAGI
 5.Kosame No Oka - CHIYOKO IDA
 6.Hoshi Kage No Komichi - TED SHIMABUKURO & GRACE AMEMIYA
 7.Asu No Kadode - TED SHIMABUKURO
 8.Jonetsu Musume - CHIYOKO IDA
 9.Ie Rai Shan - CHIYOKO IDA
10.Tsubaki Saku Shima - CHIYOMI FURUKAWA
11.Kagoshima Ohara Bushi - CHIYOMI FURUKAWA & HIROSHI KUMAGAI
12.Waikiki No Yoru - CHIYOKO IDA & KATSUKO ARAKAKI
13.Koyoi Mo Oka De - TED SHIMABUKURO
14.Aoi Sanmyaku - HIROSHI KUMAGAI & CHIYOKO IDA
15.Hoshi Furu Nagisa - TAKASHI FUJIKAWA
16.Hawai Butai - HARUO AOYAGI & TAKASHI FUJIKAWA
17.Honoruru No Lei Uri Musume - GRACE AMEMIYA & CHIYOKO IDA
18.Itoshi No Kadode - CHIYOMI FURUKAWA
19.Kyo Ware Ren Ai Su - TED SHIMABUKURO
20.Gunjin Hanayome - TORU MISHIKAWA & GRACE AMEMIYA

オンライン中古CDショップ サンマルチノへ